สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองมหาสารคาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุม เทศบาลเมืองมหาสารคาม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุม เทศบาลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 19 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20 สิงหาคม 2562 52 13 0 16 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
13 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 21 สิงหาคม 2562 10 6 0 4 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16 องค์การบริหารงานส่วนตำบลหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารงานส่วนตำบลหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารงานส่วนตำบลโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารงานส่วนตำบลโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 26 สิงหาคม 2562 53 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
30 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 50 26 0 8 34 34 0 5 0 29 รายชื่อ
32 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 0 11 0 0 11 11 0 11 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าสองคอน ตำบลหนองท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 51 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
38 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
42 องค์การบริหารงานส่วนตำบลแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารงานส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลหบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
47 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 26 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
48 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 26 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
49 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารงานส่วนตำบลแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 10 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
51 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 31 สิงหาคม 2562 11 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
52 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารงานส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลหบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 2 กันยายน 2562 73 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
56 องค์การบริหารงานส่วนตำบลแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 2 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
59 องค์การบริหารงานส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลหบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 0 7 0 1 8 8 0 8 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 7 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
64 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 72 69 0 0 69 69 0 3 0 66 รายชื่อ
73 องค์การบริหารงานส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลหบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารงานส่วนตำบลดอนหว่าน ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 55 53 0 0 53 53 0 4 0 49 รายชื่อ
77 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 องค์การบริหารงานส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลหบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 27 กันยายน 2562 72 71 0 1 72 72 0 3 0 69 รายชื่อ
79 องค์การบริหารงานส่วนตำบลดอนหว่าน ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม 28 กันยายน 2562 19 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 ตุลาคม 2562 60 51 0 0 51 51 0 50 1 0 รายชื่อ