สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ตาก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพธิ์ตาก

2,095

77

0

0

77

77

1

39

2

35

1. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 26 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 6 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 16 กันยายน 2562 50 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
15. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 16 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 17 กันยายน 2562 160 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 18 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 18 กันยายน 2562 60 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
20. หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 19 กันยายน 2562 200 48 0 0 48 48 0 38 2 8 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 23 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ