สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 26 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 6 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 16 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 16 กันยายน 2562 50 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 17 กันยายน 2562 160 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
18 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 18 กันยายน 2562 60 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 18 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 19 กันยายน 2562 200 48 0 0 48 48 0 38 2 8 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 23 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมอำเภอโพธิ์ตาก 26 กันยายน 2562 120 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ