สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรัตนวาปี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 15 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 29 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 5 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 10 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 11 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ 18 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 19 กันยายน 2562 65 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 20 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) 25 กันยายน 2562 80 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 2 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 3 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) 5 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 6 ตุลาคม 2562 40 39 0 0 39 39 0 5 0 34 รายชื่อ
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) 6 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 9 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 10 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 16 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนวาปี 17 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ