สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฝ้าไร่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเฝ้าไร่

325

104

0

15

119

119

10

37

0

72

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 7 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 21 สิงหาคม 2562 60 36 0 8 44 44 0 16 0 28 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 3 กันยายน 2562 15 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 18 กันยายน 2562 90 52 0 1 53 53 0 14 0 39 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 27 กันยายน 2562 50 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ