สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฝ้าไร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 7 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 21 สิงหาคม 2562 60 22 0 8 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 3 กันยายน 2562 15 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 18 กันยายน 2562 90 52 0 1 53 53 0 14 0 39 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 26 กันยายน 2562 60 51 0 3 54 54 0 5 0 49 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ