สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสระใคร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสระใคร

460

31

0

17

48

48

0

5

0

43

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 21 สิงหาคม 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 13 กันยายน 2562 40 19 0 0 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ