สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสระใคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 21 สิงหาคม 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 13 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 25 กันยายน 2562 40 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 26 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 4 ตุลาคม 2562 60 5 0 10 15 15 0 13 2 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 5 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 6 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 14 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 30 ตุลาคม 2562 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสระใคร 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ