สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสังคม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสังคม

629

442

0

3

445

445

97

16

0

332

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 7 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 14 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 16 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 21 สิงหาคม 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 23 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 28 สิงหาคม 2562 35 28 0 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 30 สิงหาคม 2562 41 36 0 0 36 36 0 3 0 33 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 4 กันยายน 2562 36 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 5 กันยายน 2562 47 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 11 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 17 กันยายน 2562 40 38 0 1 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 18 กันยายน 2562 39 39 0 0 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 19 กันยายน 2562 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 23 กันยายน 2562 55 47 0 1 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 24 กันยายน 2562 55 41 0 0 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 25 กันยายน 2562 50 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ