สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสังคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 7 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 14 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 16 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 21 สิงหาคม 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 23 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 28 สิงหาคม 2562 35 28 0 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 30 สิงหาคม 2562 41 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 4 กันยายน 2562 36 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 5 กันยายน 2562 47 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 11 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 17 กันยายน 2562 40 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 18 กันยายน 2562 39 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 19 กันยายน 2562 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 23 กันยายน 2562 55 56 0 1 57 57 0 2 0 55 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 24 กันยายน 2562 56 55 0 0 55 55 0 2 0 53 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 25 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 29 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 30 กันยายน 2562 35 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาเรียนรู้ ศพก.(นรัตม์ รัตนติสร้อย) 21 ตุลาคม 2562 30 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
25 ศาลาเรียนรู้ ศพก.(นรัตม์ รัตนติสร้อย) 22 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม(สมโภช) 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาเรียนรู้ ศพก.(นรัตม์ รัตนติสร้อย) 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาเรียนรู้ ศพก.(นรัตม์ รัตนติสร้อย) 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ