สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีเชียงใหม่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีเชียงใหม่

1,015

72

0

14

86

86

3

30

3

50

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 21 สิงหาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. โคกซวก 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7. ศรีเชียงใหม่ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2 กันยายน 2562 30 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. โคกซวก 3 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. โคกซวก 5 กันยายน 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11. โคกซวก 8 กันยายน 2562 30 3 0 0 3 3 0 0 2 1 รายชื่อ
12. โคกซวก 9 กันยายน 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13. โคกซวก 10 กันยายน 2562 25 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. โคกซวก 11 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. โคกซวก 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. โคกซวก 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศรีเชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 30 0 20 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 24 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
22. โคกซวก 24 กันยายน 2562 90 2 0 1 3 3 2 0 1 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ