สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีเชียงใหม่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 21 สิงหาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 โคกซวก 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11 ศรีเชียงใหม่ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 2 กันยายน 2562 30 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 โคกซวก 3 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14 ศรีเชียงใหม่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศรีเชียงใหม่ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศรีเชียงใหม่ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 โคกซวก 5 กันยายน 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศรีเชียงใหม่ 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 โคกซวก 8 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 ศรีเชียงใหม่ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 โคกซวก 9 กันยายน 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 โคกซวก 10 กันยายน 2562 25 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 ศรีเชียงใหม่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 โคกซวก 11 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 ศรีเชียงใหม่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 โคกซวก 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 โคกซวก 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 18 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 29 0 20 รายชื่อ
33 ศรีเชียงใหม่ 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศรีเชียงใหม่ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศรีเชียงใหม่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 24 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 โคกซวก 24 กันยายน 2562 140 18 0 6 24 24 0 14 0 10 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 30 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 โคกซวก 30 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ