สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพนพิสัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 9 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 22 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 23 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 30 สิงหาคม 2562 25 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 6 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 13 กันยายน 2562 25 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 20 กันยายน 2562 37 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 24 กันยายน 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 25 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 26 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 27 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 9 ตุลาคม 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ