สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพนพิสัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพนพิสัย

532

106

0

0

106

106

22

0

0

84

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 9 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 22 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 23 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 30 สิงหาคม 2562 25 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 6 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 13 กันยายน 2562 25 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 20 กันยายน 2562 37 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 24 กันยายน 2562 30 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 25 กันยายน 2562 30 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 26 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนพิสัย 27 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ