สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าบ่อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 13 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 22 สิงหาคม 2562 80 17 0 0 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 29 สิงหาคม 2562 80 13 0 1 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 5 กันยายน 2562 90 24 0 0 24 24 0 8 0 16 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 12 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 19 กันยายน 2562 60 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 26 กันยายน 2562 60 13 0 3 16 16 0 5 0 11 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 18 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 19 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ