สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าบ่อ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าบ่อ

530

93

0

2

95

95

8

15

0

72

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 13 สิงหาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 22 สิงหาคม 2562 80 17 0 0 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 29 สิงหาคม 2562 80 13 0 1 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 5 กันยายน 2562 90 24 0 0 24 24 0 8 0 16 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 12 กันยายน 2562 30 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 19 กันยายน 2562 60 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ 26 กันยายน 2562 60 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ