สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองหนองคาย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองหนองคาย

450

100

0

1

101

101

100

0

0

1

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 24 กันยายน 2562 50 41 0 0 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 27 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 8 ตุลาคม 2562 60 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ