สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองหนองคาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 3 ตุลาคม 2562 100 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 8 ตุลาคม 2562 60 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 10 ตุลาคม 2562 200 52 0 4 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 11 ตุลาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 15 ตุลาคม 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 17 ตุลาคม 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ