สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองหิน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองหิน

1,370

480

0

3

483

483

0

90

0

393

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 1 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 6 สิงหาคม 2562 25 21 0 0 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
11. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 7 สิงหาคม 2562 25 22 0 1 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
12. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 9 สิงหาคม 2562 25 24 0 0 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
13. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 13 สิงหาคม 2562 25 23 0 0 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
14. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 20 สิงหาคม 2562 50 22 0 0 22 22 0 7 0 15 รายชื่อ
15. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 21 สิงหาคม 2562 50 23 0 0 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
16. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 23 สิงหาคม 2562 50 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
17. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 27 สิงหาคม 2562 50 43 0 0 43 43 0 9 0 34 รายชื่อ
18. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 28 สิงหาคม 2562 50 27 0 0 27 27 0 6 0 21 รายชื่อ
19. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 5 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 0 20 0 37 รายชื่อ
20. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 6 กันยายน 2562 60 57 0 1 58 58 0 21 0 37 รายชื่อ
21. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 10 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
22. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 12 กันยายน 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
23. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 17 กันยายน 2562 150 56 0 0 56 56 0 6 0 50 รายชื่อ
24. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 18 กันยายน 2562 150 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
25. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 20 กันยายน 2562 50 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
26. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ