สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองหิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 15 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 1 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 6 สิงหาคม 2562 25 21 0 0 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 7 สิงหาคม 2562 25 22 0 1 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 9 สิงหาคม 2562 25 24 0 0 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 13 สิงหาคม 2562 25 22 0 0 22 22 0 3 0 19 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 20 สิงหาคม 2562 50 22 0 0 22 22 0 7 0 15 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 21 สิงหาคม 2562 50 23 0 0 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 23 สิงหาคม 2562 50 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
20 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 27 สิงหาคม 2562 50 43 0 0 43 43 0 9 0 34 รายชื่อ
21 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 28 สิงหาคม 2562 50 27 0 0 27 27 0 6 0 21 รายชื่อ
22 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 5 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 0 20 0 37 รายชื่อ
26 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 6 กันยายน 2562 60 56 0 1 57 57 0 20 0 37 รายชื่อ
27 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 10 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
28 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 12 กันยายน 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
29 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 17 กันยายน 2562 150 56 0 0 56 56 0 6 0 50 รายชื่อ
30 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 18 กันยายน 2562 150 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
31 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 20 กันยายน 2562 50 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
32 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 26 กันยายน 2562 50 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
34 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 3 ตุลาคม 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
35 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 10 ตุลาคม 2562 30 9 0 0 9 9 0 8 0 1 รายชื่อ
36 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 17 ตุลาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
37 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน 31 ตุลาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ