สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเอราวัณ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 3 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 5 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 9 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 11 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 18 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 23 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 160 100 0 0 100 100 0 2 0 98 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 160 128 0 1 129 129 0 6 0 123 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 21 สิงหาคม 2562 160 147 0 2 149 149 0 30 0 119 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2562 160 128 0 2 130 130 0 10 0 120 รายชื่อ
20 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 160 132 0 0 132 132 0 11 0 121 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 120 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 5 กันยายน 2562 160 148 0 3 151 151 0 36 0 115 รายชื่อ
26 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 6 กันยายน 2562 160 39 0 1 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
27 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 11 กันยายน 2562 160 155 0 0 155 155 0 14 0 141 รายชื่อ
29 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 12 กันยายน 2562 160 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 20 กันยายน 2562 120 112 0 0 112 112 0 27 0 85 รายชื่อ
33 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 23 กันยายน 2562 160 62 0 0 62 62 0 11 0 51 รายชื่อ
34 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 25 กันยายน 2562 160 143 0 1 144 144 0 37 1 106 รายชื่อ
36 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 26 กันยายน 2562 160 159 0 1 160 160 0 60 0 100 รายชื่อ
37 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ