สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเอราวัณ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเอราวัณ

3,760

1,375

0

9

1,384

1,384

333

120

0

931

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 3 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 5 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 9 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 11 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 18 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 23 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 160 100 0 0 100 100 0 2 0 98 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 160 128 0 1 129 129 0 6 0 123 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 21 สิงหาคม 2562 160 147 0 2 149 149 0 30 0 119 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2562 160 129 0 2 131 131 0 11 0 120 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 160 132 0 0 132 132 0 11 0 121 รายชื่อ
16. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 120 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
17. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 5 กันยายน 2562 160 150 0 3 153 153 0 38 0 115 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 6 กันยายน 2562 160 39 0 1 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
19. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 11 กันยายน 2562 160 156 0 0 156 156 0 15 0 141 รายชื่อ
20. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 12 กันยายน 2562 160 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
21. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 20 กันยายน 2562 120 115 0 0 115 115 115 0 0 0 รายชื่อ
22. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 23 กันยายน 2562 160 62 0 0 62 62 62 0 0 0 รายชื่อ
23. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 25 กันยายน 2562 160 138 0 0 138 138 138 0 0 0 รายชื่อ
24. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 26 กันยายน 2562 160 18 0 0 18 18 18 0 0 0 รายชื่อ