สรุปยอดห้องสอบ อำเภอผาขาว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอผาขาว

3,325

288

217

14

519

519

354

26

0

139

1. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 29 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 12 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 21 สิงหาคม 2562 50 0 3 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 50 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 50 0 8 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 65 0 22 5 27 27 0 10 0 17 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 2 กันยายน 2562 50 0 22 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 50 8 3 3 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 16 กันยายน 2562 50 1 32 0 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ท่าช้างคล้อง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. หอประชุมอำเภอผาขาว 20 กันยายน 2562 50 36 2 0 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. หอประชุมอำเภอผาขาว 23 กันยายน 2562 50 19 0 1 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 50 0 24 2 26 26 26 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. หอประชุมอำเภอผาขาว 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. หอประชุมอำเภอผาขาว 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 25 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
35. หอประชุมอำเภอผาขาว 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 26 กันยายน 2562 50 16 0 1 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
37. หอประชุมอำเภอผาขาว 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 30 กันยายน 2562 30 12 4 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 1 ตุลาคม 2562 50 0 15 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
40. หอประชุมอำเภอผาขาว 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. หอประชุมอำเภอผาขาว 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 2 ตุลาคม 2562 50 9 13 0 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562 50 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
44. หอประชุมอำเภอผาขาว 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. หอประชุมอำเภอผาขาว 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 7 ตุลาคม 2562 50 7 21 0 28 28 28 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 8 ตุลาคม 2562 50 28 4 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
48. หอประชุมอำเภอผาขาว 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 9 ตุลาคม 2562 50 33 0 0 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ
50. ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. หอประชุมอำเภอผาขาว 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. หอประชุมอำเภอผาขาว 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 10 ตุลาคม 2562 50 19 1 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
54. ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 14 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. หอประชุมอำเภอผาขาว 14 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. หอประชุมอำเภอผาขาว 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. หอประชุมอำเภอผาขาว 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 17 ตุลาคม 2562 50 51 0 0 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
62. หอประชุมอำเภอผาขาว 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 21 ตุลาคม 2562 50 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 22 ตุลาคม 2562 50 0 16 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 23 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 4 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 5 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ