สรุปยอดห้องสอบ อำเภอผาขาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 29 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 12 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 21 สิงหาคม 2562 50 0 3 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 50 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 50 0 7 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 65 0 22 5 27 27 0 10 0 17 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 2 กันยายน 2562 50 0 22 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 50 8 3 3 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมอำเภอผาขาว 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 หอประชุมอำเภอผาขาว 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมอำเภอผาขาว 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 หอประชุมอำเภอผาขาว 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 16 กันยายน 2562 50 1 32 0 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 18 กันยายน 2562 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมอำเภอผาขาว 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ท่าช้างคล้อง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 หอประชุมอำเภอผาขาว 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 0 5 0 0 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
39 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 หอประชุมอำเภอผาขาว 20 กันยายน 2562 50 36 2 0 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุมอำเภอผาขาว 23 กันยายน 2562 70 37 0 1 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
44 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 24 กันยายน 2562 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ
46 หอประชุมอำเภอผาขาว 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 90 40 24 2 66 66 0 24 0 42 รายชื่อ
48 หอประชุมอำเภอผาขาว 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 25 กันยายน 2562 70 32 4 0 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
50 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 26 กันยายน 2562 90 32 1 1 34 34 0 7 0 27 รายชื่อ
52 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 หอประชุมอำเภอผาขาว 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 หอประชุมอำเภอผาขาว 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลากลางบ้าน ม.1 ต.ท่าช้างคล้อง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 หอประชุมอำเภอผาขาว 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 30 กันยายน 2562 30 19 1 0 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 1 ตุลาคม 2562 50 0 25 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
59 หอประชุมอำเภอผาขาว 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 หอประชุมอำเภอผาขาว 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 2 ตุลาคม 2562 50 2 11 0 13 13 0 3 0 10 รายชื่อ
63 หอประชุมอำเภอผาขาว 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 7 ตุลาคม 2562 50 0 24 0 24 24 0 6 0 18 รายชื่อ
66 หอประชุมอำเภอผาขาว 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 หอประชุมอำเภอผาขาว 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 หอประชุมอำเภอผาขาว 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 9 ตุลาคม 2562 50 12 1 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
71 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 10 ตุลาคม 2562 51 29 2 0 31 31 0 15 0 16 รายชื่อ
73 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 หอประชุมอำเภอผาขาว 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 หอประชุมอำเภอผาขาว 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 หอประชุมอำเภอผาขาว 14 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 14 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 15 ตุลาคม 2562 50 26 1 0 27 27 0 25 0 2 รายชื่อ
79 หอประชุมอำเภอผาขาว 15 ตุลาคม 2562 30 0 15 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
80 หอประชุมอำเภอผาขาว 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 16 ตุลาคม 2562 50 30 17 0 47 47 0 26 0 21 รายชื่อ
82 หอประชุมอำเภอผาขาว 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศาลากลางบ้าน ม.6 ต.โนนป่าซาง 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 17 ตุลาคม 2562 50 37 0 0 37 37 0 13 0 24 รายชื่อ
85 หอประชุมอำเภอผาขาว 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 21 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 22 ตุลาคม 2562 50 9 24 0 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 23 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ศาลากลางบ้านม.11 ต.โนนปอแดง 24 ตุลาคม 2562 150 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ศาลากลางบ้านม.11 ต.โนนปอแดง 31 ตุลาคม 2562 100 58 0 0 58 58 0 15 0 43 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 31 ตุลาคม 2562 50 0 4 0 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 4 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 5 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 12 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว 13 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 13 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ท่าช้างคล้อง 14 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว 14 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 19 พฤศจิกายน 2562 160 0 84 0 84 84 0 27 0 57 รายชื่อ