สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูหลวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภูหลวง

780

423

0

0

423

423

0

33

0

390

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 80 76 0 0 76 76 0 1 0 75 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562 100 97 0 0 97 97 0 3 0 94 รายชื่อ
9. หอประชุมอำเภอภูหลวง (หลังเก่า) 3 กันยายน 2562 100 98 0 0 98 98 0 11 0 87 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 100 77 0 0 77 77 0 10 0 67 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16 กันยายน 2562 100 73 0 0 73 73 0 8 0 65 รายชื่อ