สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 80 76 0 0 76 76 0 1 0 75 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562 100 97 0 0 97 97 0 3 0 94 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอภูหลวง (หลังเก่า) 3 กันยายน 2562 100 94 0 0 94 94 0 7 0 87 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 100 74 0 0 74 74 0 7 0 67 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 16 กันยายน 2562 100 73 0 0 73 73 0 8 0 65 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง 23 กันยายน 2562 120 62 0 0 62 62 0 9 0 53 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง 2 ตุลาคม 2562 120 112 0 0 112 112 0 17 0 95 รายชื่อ