สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูกระดึง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 16 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 2 กันยายน 2562 9 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 26 กันยายน 2562 200 73 0 8 81 81 0 1 0 80 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 30 กันยายน 2562 200 1 0 2 3 3 0 1 1 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 30 กันยายน 2562 200 27 0 19 46 46 0 10 0 36 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 1 ตุลาคม 2562 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 4 ตุลาคม 2562 200 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 4 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 12 12 12 0 2 1 9 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 10 ตุลาคม 2562 200 21 0 5 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 15 ตุลาคม 2562 150 1 0 9 10 10 0 3 0 7 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 17 ตุลาคม 2562 150 2 0 2 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 24 ตุลาคม 2562 150 1 0 4 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ