สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังสะพุง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังสะพุง

1,541

650

2

36

688

688

270

22

1

395

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 14 สิงหาคม 2562 40 6 0 1 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 28 สิงหาคม 2562 40 5 1 0 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 29 สิงหาคม 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 3 กันยายน 2562 70 37 1 5 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 5 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 8 0 41 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 10 กันยายน 2562 50 49 0 5 54 54 0 1 1 52 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 17 กันยายน 2562 70 44 0 3 47 47 0 3 0 44 รายชื่อ
26. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 19 กันยายน 2562 50 47 0 5 52 52 0 4 0 48 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 19 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 19 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
29. ศาลาวัดป่าหนองสิมตำบลโคกขมิ้น 20 กันยายน 2562 70 66 0 6 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
30. ศาลาวัดป่าสัมมานุสรณ์บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย 21 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
31. ศาลาอีสานเขียวบ้านแสงดาว 23 กันยายน 2562 61 60 0 1 61 61 61 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 60 14 0 0 14 14 14 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 24 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 46 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 26 กันยายน 2562 50 43 0 5 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาวัดป่าหนองสิมตำบลโคกขมิ้น 27 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
37. วัดโพธิ์ชัย ตำบลผาน้อย 8 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ