สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังสะพุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 14 สิงหาคม 2562 40 6 0 1 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 28 สิงหาคม 2562 40 5 1 0 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 29 สิงหาคม 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 3 กันยายน 2562 70 37 1 5 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 5 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 8 0 41 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 10 กันยายน 2562 50 49 0 5 54 54 0 1 1 52 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสมาคมชาวไร่จังหวัดเลย ต.หนองหญ้าปล้อง 12 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 17 กันยายน 2562 70 44 0 3 47 47 0 3 0 44 รายชื่อ
31 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 19 กันยายน 2562 50 47 0 4 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
32 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 19 กันยายน 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 19 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลาวัดป่าหนองสิมตำบลโคกขมิ้น 20 กันยายน 2562 70 66 0 6 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
36 ศาลาวัดป่าหนองสิมตำบลโคกขมิ้น 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาวัดป่าสัมมานุสรณ์บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย 21 กันยายน 2562 80 79 0 0 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
38 ศาลาอีสานเขียวบ้านแสงดาว 23 กันยายน 2562 65 62 0 2 64 64 0 5 0 59 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 60 41 0 1 42 42 0 1 0 41 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 24 กันยายน 2562 60 7 0 2 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
41 ศาลาอีสานเขียวบ้านแสงดาว 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 26 กันยายน 2562 40 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาดอกไม้ 26 กันยายน 2562 60 50 0 5 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
45 ศาลาวัดป่าหนองสิมตำบลโคกขมิ้น 27 กันยายน 2562 60 48 0 3 51 51 0 5 0 46 รายชื่อ
46 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 12 28 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง 28 กันยายน 2562 45 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
48 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาอีเลิศ ตำบลวังวัสะพุง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 4 0 21 รายชื่อ
50 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 12 4 ตุลาคม 2562 80 77 0 0 77 77 0 7 1 69 รายชื่อ
51 วัดโพธิ์ชัย ตำบลผาน้อย 8 ตุลาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 20 0 29 รายชื่อ
52 ศาลาเอนกประสงค์บ้านศรีอุบลพัฒนา ตำบลหนองหญ้าปล้อง 10 ตุลาคม 2562 60 37 0 0 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
53 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาอีเลิศ ตำบลวังวัสะพุง 17 ตุลาคม 2562 100 51 0 0 51 51 0 18 0 33 รายชื่อ