สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าลี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 4 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 9 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 11 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 16 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 23 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 31 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 สิงหาคม 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 15 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2562 20 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 120 120 0 0 120 120 0 2 0 118 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 120 118 0 1 119 119 0 11 0 108 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 5 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 120 118 0 2 120 120 0 2 0 118 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 90 88 0 0 88 88 0 8 0 80 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 107 103 1 1 105 105 0 2 0 103 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 20 กันยายน 2562 21 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 110 108 0 1 109 109 0 3 0 106 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 26 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562 21 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 22 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 31 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 5 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 7 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 12 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 14 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 19 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 21 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 28 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 3 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 4 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 5 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 12 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 17 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 19 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 24 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 26 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 9 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 16 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 23 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 30 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 4 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 6 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 25 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 27 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ