สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าลี่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าลี่

2,171

802

4

4

810

810

13

37

0

760

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 2 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 4 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 9 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 11 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 16 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 23 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 31 กรกฎาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 สิงหาคม 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 15 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 22 สิงหาคม 2562 20 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 120 120 0 0 120 120 0 2 0 118 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 120 118 0 1 119 119 0 11 0 108 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 5 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10 กันยายน 2562 120 118 0 2 120 120 0 2 0 118 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 90 88 0 0 88 88 0 8 0 80 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 107 106 1 1 108 108 5 0 0 103 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 20 กันยายน 2562 21 0 1 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 110 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 26 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 22 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 31 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 5 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 7 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 12 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 14 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 19 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 21 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 28 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 3 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 4 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 12 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 17 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 19 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 24 ธันวาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 26 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 9 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 16 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 23 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 30 มกราคม 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 4 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 6 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 13 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 18 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 25 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 27 กุมภาพันธ์ 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ