สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูเรือ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภูเรือ

345

69

0

1

70

70

0

0

0

70

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 2 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 9 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 21 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 26 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 3 กันยายน 2562 45 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ