สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูเรือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 2 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 9 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 21 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 26 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว ตำบลลาดค่าง 3 กันยายน 2562 45 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ