สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาแห้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 5 กรกฎาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 12 กรกฎาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 19 กรกฎาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 26 กรกฎาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 2 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 9 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 16 สิงหาคม 2562 180 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 23 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 30 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 6 กันยายน 2562 180 24 0 0 24 24 0 5 0 19 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 13 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 20 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 27 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 4 ตุลาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 11 ตุลาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมอำเภอนาแห้ว 18 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ