สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาแห้ว

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาแห้ว

2,860

92

0

0

92

92

0

5

0

87

1. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 5 กรกฎาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 12 กรกฎาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 19 กรกฎาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 26 กรกฎาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 2 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 9 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 16 สิงหาคม 2562 180 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 23 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 30 สิงหาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 6 กันยายน 2562 180 24 0 0 24 24 0 5 0 19 รายชื่อ
11. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 13 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 20 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 27 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 4 ตุลาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 11 ตุลาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. หอประชุมอำเภอนาแห้ว 18 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ