สรุปยอดห้องสอบ อำเภอด่านซ้าย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอด่านซ้าย

866

0

0

435

435

435

244

0

0

191

1. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 3 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 5 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 10 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 12 กันยายน 2562 61 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 13 กันยายน 2562 45 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 16 กันยายน 2562 50 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 18 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 19 กันยายน 2562 55 0 0 54 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 20 กันยายน 2562 60 0 0 50 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 23 กันยายน 2562 60 0 0 59 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 24 กันยายน 2562 60 0 0 45 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 25 กันยายน 2562 60 0 0 36 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ