สรุปยอดห้องสอบ อำเภอด่านซ้าย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 3 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 5 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 10 กันยายน 2562 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 12 กันยายน 2562 61 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 13 กันยายน 2562 45 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 16 กันยายน 2562 50 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 18 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 19 กันยายน 2562 56 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 20 กันยายน 2562 60 0 0 56 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 23 กันยายน 2562 60 0 0 50 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 24 กันยายน 2562 62 0 0 62 62 62 0 10 0 52 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 25 กันยายน 2562 65 0 0 59 59 59 0 15 1 43 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 26 กันยายน 2562 63 0 0 62 62 62 0 12 0 50 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 27 กันยายน 2562 66 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 30 กันยายน 2562 67 0 0 66 66 66 0 45 0 21 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 23 23 23 0 15 0 8 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 2 ตุลาคม 2562 63 0 0 8 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 3 ตุลาคม 2562 61 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 4 ตุลาคม 2562 61 0 0 21 21 21 0 9 0 12 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 8 ตุลาคม 2562 63 0 0 42 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 126 126 126 0 99 2 25 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 15 ตุลาคม 2562 75 0 0 64 64 64 0 3 0 61 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 4 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 39 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 5 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 39 39 39 0 13 0 26 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 6 พฤศจิกายน 2562 44 0 0 44 44 44 0 9 0 35 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 7 พฤศจิกายน 2562 45 0 0 42 42 42 0 10 0 32 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 8 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 39 39 39 0 7 0 32 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 11 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 18 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 19 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 20 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 2 ธันวาคม 2562 41 0 0 35 35 35 0 10 0 25 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 3 ธันวาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 9 ธันวาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 16 ธันวาคม 2562 60 0 0 52 52 52 0 12 0 40 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย 23 ธันวาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ