สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากชม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปากชม

5,400

1,091

40

7

1,138

1,138

190

57

0

891

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 3 กรกฎาคม 2562 100 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 8 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 17 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 22 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 26 กรกฎาคม 2562 100 0 12 1 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2562 40 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 60 39 1 0 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 สิงหาคม 2562 110 3 8 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 100 68 1 1 70 70 0 7 0 63 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562 100 76 0 0 76 76 0 7 0 69 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2562 110 62 2 0 64 64 0 11 0 53 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 21 สิงหาคม 2562 100 61 0 0 61 61 0 9 0 52 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 23 สิงหาคม 2562 100 90 0 0 90 90 0 1 0 89 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. รพ.สต.ห้วยอาลัย 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. รพ.สต.ห้วยอาลัย 28 สิงหาคม 2562 100 113 0 0 113 113 0 3 0 110 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562 150 138 0 0 138 138 0 3 0 135 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 กันยายน 2562 100 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. รพ.สต.ห้วยอาลัย 4 กันยายน 2562 100 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
37. รพ.สต.ห้วยอาลัย 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 6 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 100 3 5 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 กันยายน 2562 100 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 18 กันยายน 2562 5 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 150 147 0 0 147 147 0 5 0 142 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 20 กันยายน 2562 120 57 1 0 58 58 0 5 0 53 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 23 กันยายน 2562 155 142 0 0 142 142 142 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 25 กันยายน 2562 100 48 0 0 48 48 48 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 28 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ