สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากชม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 3 กรกฎาคม 2562 100 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 5 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 8 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 12 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 15 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 17 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 22 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 26 กรกฎาคม 2562 100 0 12 1 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 6 สิงหาคม 2562 40 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 7 สิงหาคม 2562 60 38 1 0 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 สิงหาคม 2562 110 3 8 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 14 สิงหาคม 2562 100 68 1 1 70 70 0 7 0 63 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562 100 75 0 0 75 75 0 6 0 69 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 สิงหาคม 2562 110 62 2 0 64 64 0 11 0 53 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 21 สิงหาคม 2562 100 61 0 0 61 61 0 9 0 52 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 23 สิงหาคม 2562 100 90 0 0 90 90 0 1 0 89 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 รพ.สต.ห้วยอาลัย 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 รพ.สต.ห้วยอาลัย 28 สิงหาคม 2562 100 113 0 0 113 113 0 3 0 110 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 สิงหาคม 2562 150 138 0 0 138 138 0 3 0 135 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 กันยายน 2562 100 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 รพ.สต.ห้วยอาลัย 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 รพ.สต.ห้วยอาลัย 4 กันยายน 2562 100 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 6 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 13 กันยายน 2562 100 3 5 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 กันยายน 2562 100 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 18 กันยายน 2562 5 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 19 กันยายน 2562 150 146 0 0 146 146 0 4 0 142 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 20 กันยายน 2562 120 57 1 0 58 58 0 5 0 53 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 23 กันยายน 2562 155 142 0 0 142 142 0 32 0 110 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 25 กันยายน 2562 100 52 0 0 52 52 0 14 0 38 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 27 กันยายน 2562 100 81 0 0 81 81 0 12 0 69 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 กันยายน 2562 120 116 1 0 117 117 0 23 0 94 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 1 ตุลาคม 2562 30 1 3 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 2 ตุลาคม 2562 150 105 0 0 105 105 0 30 0 75 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 4 ตุลาคม 2562 150 97 0 0 97 97 0 36 0 61 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 7 ตุลาคม 2562 100 83 1 0 84 84 0 16 0 68 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 8 ตุลาคม 2562 40 2 7 3 12 12 0 4 0 8 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 9 ตุลาคม 2562 100 90 0 0 90 90 0 11 0 79 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 11 ตุลาคม 2562 100 70 0 0 70 70 0 6 0 64 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 16 ตุลาคม 2562 150 100 0 0 100 100 0 10 0 90 รายชื่อ
74 องค์การบริหารส่วนตําบลชมเจริญ 18 ตุลาคม 2562 150 83 0 0 83 83 0 17 0 66 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 18 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 เทศบาลตำบลเชียงกลม 25 ตุลาคม 2562 150 127 0 0 127 127 0 29 0 98 รายชื่อ
80 เทศบาลตำบลเชียงกลม 28 ตุลาคม 2562 150 85 0 0 85 85 0 11 0 74 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 28 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 เทศบาลตำบลเชียงกลม 29 ตุลาคม 2562 100 85 0 0 85 85 0 13 0 72 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ศาลากลางบ้าน หมู่ 1 บ้านห้วยบ่อซืน 5 พฤศจิกายน 2562 200 128 0 0 128 128 0 19 0 109 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จังหวัดเลย 6 พฤศจิกายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
86 ศาลากลางบ้าน บ้านห้วยบ่อซืน หมู่ 6 14 พฤศจิกายน 2562 200 143 0 0 143 143 0 32 0 111 รายชื่อ
87 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา หมู่ 3 ตำบลห้วยบ่อซืน 15 พฤศจิกายน 2562 150 89 0 0 89 89 0 14 0 75 รายชื่อ