สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงคาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 7 สิงหาคม 2562 50 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 8 สิงหาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 9 สิงหาคม 2562 50 47 0 1 48 48 0 15 0 33 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 14 สิงหาคม 2562 50 22 0 0 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 15 สิงหาคม 2562 50 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 16 สิงหาคม 2562 50 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 21 สิงหาคม 2562 50 24 0 0 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 22 สิงหาคม 2562 50 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 23 สิงหาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 28 สิงหาคม 2562 50 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 30 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 3 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 6 0 40 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 4 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 5 กันยายน 2562 50 53 0 0 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 6 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 10 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 3 0 48 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 11 กันยายน 2562 55 50 0 1 51 51 0 4 0 47 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 12 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 13 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 6 0 45 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 16 กันยายน 2562 65 62 0 0 62 62 0 7 0 55 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 17 กันยายน 2562 65 56 0 0 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 18 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 19 กันยายน 2562 60 46 0 4 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 20 กันยายน 2562 70 67 0 0 67 67 0 9 0 58 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 23 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 9 0 50 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 25 กันยายน 2562 60 58 0 0 58 58 0 9 0 49 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 26 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 10 0 49 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 27 กันยายน 2562 55 54 0 0 54 54 0 7 0 47 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 1 ตุลาคม 2562 55 51 0 0 51 51 0 15 0 36 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 2 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 24 0 26 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 3 ตุลาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 12 0 37 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 4 ตุลาคม 2562 60 56 0 0 56 56 0 13 0 43 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 8 ตุลาคม 2562 55 51 0 0 51 51 0 15 0 36 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 9 ตุลาคม 2562 50 51 0 0 51 51 0 31 0 20 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 10 ตุลาคม 2562 55 52 0 0 52 52 0 11 0 41 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 16 ตุลาคม 2562 61 61 0 0 61 61 0 61 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 17 ตุลาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 60 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 22 ตุลาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 60 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 24 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 29 ตุลาคม 2562 60 61 0 1 62 62 0 62 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 30 ตุลาคม 2562 60 28 0 0 28 28 0 28 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 31 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 5 พฤศจิกายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 6 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 7 พฤศจิกายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ