สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงคาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเชียงคาน

2,455

1,447

0

7

1,454

1,454

675

91

0

688

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 7 สิงหาคม 2562 50 9 0 0 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 8 สิงหาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 9 สิงหาคม 2562 50 47 0 1 48 48 0 15 0 33 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 14 สิงหาคม 2562 50 22 0 0 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 15 สิงหาคม 2562 50 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 16 สิงหาคม 2562 50 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 21 สิงหาคม 2562 50 24 0 0 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 22 สิงหาคม 2562 50 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 23 สิงหาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 28 สิงหาคม 2562 50 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 30 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 3 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 8 0 40 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 4 กันยายน 2562 50 46 0 0 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 5 กันยายน 2562 50 53 0 0 53 53 0 3 0 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 6 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 4 0 45 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 10 กันยายน 2562 60 52 0 0 52 52 0 4 0 48 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 11 กันยายน 2562 55 51 0 1 52 52 0 5 0 47 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 12 กันยายน 2562 50 26 0 0 26 26 0 7 0 19 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 13 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 6 0 45 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 16 กันยายน 2562 65 62 0 0 62 62 0 7 0 55 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 17 กันยายน 2562 65 60 0 0 60 60 0 9 0 51 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 19 กันยายน 2562 60 54 0 5 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 20 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 23 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 25 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 26 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 27 กันยายน 2562 55 54 0 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 1 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 2 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 3 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 4 ตุลาคม 2562 55 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 8 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 9 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 10 ตุลาคม 2562 50 19 0 0 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 17 ตุลาคม 2562 50 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 24 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 29 ตุลาคม 2562 35 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 30 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน 31 ตุลาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ