สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาด้วง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาด้วง

5,740

1,809

1

88

1,898

1,898

63

341

0

1,494

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 22 กรกฎาคม 2562 65 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 2 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 6 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 7 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 8 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 9 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 13 สิงหาคม 2562 80 62 1 5 68 68 0 22 0 46 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 14 สิงหาคม 2562 80 53 0 1 54 54 0 17 0 37 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 15 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี 15 สิงหาคม 2562 100 36 0 15 51 51 0 23 0 28 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 16 สิงหาคม 2562 100 81 0 11 92 92 0 12 0 80 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 สิงหาคม 2562 210 200 0 3 203 203 0 67 0 136 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 20 สิงหาคม 2562 65 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 21 สิงหาคม 2562 65 6 0 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 สิงหาคม 2562 210 202 0 0 202 202 0 49 0 153 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 สิงหาคม 2562 210 192 0 3 195 195 0 31 0 164 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 22 สิงหาคม 2562 65 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 สิงหาคม 2562 210 167 0 4 171 171 0 33 0 138 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 23 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 26 สิงหาคม 2562 150 94 0 2 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 27 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 27 สิงหาคม 2562 150 120 0 1 121 121 0 1 0 120 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 28 สิงหาคม 2562 150 96 0 7 103 103 0 11 0 92 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 28 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 29 สิงหาคม 2562 150 109 0 2 111 111 0 12 0 99 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 29 สิงหาคม 2562 65 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 30 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 3 กันยายน 2562 80 67 0 1 68 68 0 10 0 58 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 4 กันยายน 2562 80 60 0 8 68 68 0 17 0 51 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 5 กันยายน 2562 80 39 0 2 41 41 0 15 0 26 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 6 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 6 กันยายน 2562 200 160 0 1 161 161 0 20 0 141 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 9 กันยายน 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
37. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 10 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 11 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 12 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 13 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 17 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 18 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 19 กันยายน 2562 65 63 0 0 63 63 63 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 20 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 24 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 25 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 26 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 27 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 1 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 2 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 3 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 4 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 8 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 9 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 10 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 11 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 15 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 16 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 17 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 18 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ