สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาด้วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 22 กรกฎาคม 2562 65 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 2 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 6 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 7 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 8 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 9 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 13 สิงหาคม 2562 80 60 1 5 66 66 0 20 0 46 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 14 สิงหาคม 2562 80 52 0 1 53 53 0 16 0 37 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 15 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี 15 สิงหาคม 2562 100 33 0 15 48 48 0 20 0 28 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 16 สิงหาคม 2562 100 81 0 11 92 92 0 12 0 80 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 สิงหาคม 2562 210 199 0 3 202 202 0 66 0 136 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 20 สิงหาคม 2562 65 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 21 สิงหาคม 2562 65 6 0 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 สิงหาคม 2562 210 202 0 0 202 202 0 49 0 153 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 สิงหาคม 2562 210 192 0 3 195 195 0 30 0 165 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 22 สิงหาคม 2562 65 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 สิงหาคม 2562 210 167 0 4 171 171 0 33 0 138 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 23 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 26 สิงหาคม 2562 150 94 0 2 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 27 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 27 สิงหาคม 2562 150 120 0 1 121 121 0 1 0 120 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 28 สิงหาคม 2562 150 96 0 7 103 103 0 11 0 92 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 28 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 29 สิงหาคม 2562 65 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 29 สิงหาคม 2562 150 109 0 2 111 111 0 12 0 99 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 30 สิงหาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 3 กันยายน 2562 80 67 0 1 68 68 0 10 0 58 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 4 กันยายน 2562 80 59 0 8 67 67 0 16 0 51 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 5 กันยายน 2562 80 37 0 2 39 39 0 13 0 26 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 6 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 6 กันยายน 2562 200 160 0 1 161 161 0 20 0 141 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 9 กันยายน 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 9 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 10 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 10 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 11 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 11 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 12 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 12 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 13 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 13 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 16 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 17 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 17 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 18 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 18 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 19 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 19 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 40 0 60 รายชื่อ
66 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 20 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 24 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 25 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 26 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 27 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 1 ตุลาคม 2562 65 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 2 ตุลาคม 2562 65 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 3 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 4 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 8 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 9 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 10 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 11 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 15 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 16 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 17 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 18 ตุลาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ