สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเลย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองเลย

5,984

950

3

193

1,146

1,146

297

654

0

195

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 5 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 8 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 5 สิงหาคม 2562 100 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 26 สิงหาคม 2562 34 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 27 สิงหาคม 2562 200 129 0 0 129 129 0 129 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 30 สิงหาคม 2562 300 0 0 132 132 132 0 26 0 106 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 9 กันยายน 2562 200 80 0 0 80 80 0 80 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 10 กันยายน 2562 100 0 0 61 61 61 0 9 0 52 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 11 กันยายน 2562 200 89 0 0 89 89 0 89 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 12 กันยายน 2562 200 180 0 0 180 180 0 180 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 13 กันยายน 2562 200 137 0 0 137 137 0 137 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 18 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 กันยายน 2562 200 103 0 0 103 103 103 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 20 กันยายน 2562 200 144 0 0 144 144 144 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 23 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 24 กันยายน 2562 200 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 25 กันยายน 2562 200 46 0 0 46 46 46 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ