สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเลย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 5 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 8 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 30 กรกฎาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 5 สิงหาคม 2562 100 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 26 สิงหาคม 2562 34 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 27 สิงหาคม 2562 200 129 0 0 129 129 0 129 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 30 สิงหาคม 2562 300 0 0 132 132 132 0 26 0 106 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 9 กันยายน 2562 200 80 0 0 80 80 0 80 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 10 กันยายน 2562 100 0 0 61 61 61 0 9 0 52 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 11 กันยายน 2562 200 89 0 0 89 89 0 89 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 13 กันยายน 2562 200 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 18 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 กันยายน 2562 200 71 0 0 71 71 0 2 0 69 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 20 กันยายน 2562 200 142 0 0 142 142 0 4 0 138 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 23 กันยายน 2562 200 108 0 0 108 108 0 0 0 108 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 24 กันยายน 2562 200 138 0 0 138 138 0 22 0 116 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 25 กันยายน 2562 200 110 0 0 110 110 0 65 0 45 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 27 กันยายน 2562 100 18 0 0 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 30 กันยายน 2562 50 14 0 2 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 10 ตุลาคม 2562 60 71 0 0 71 71 0 36 0 35 รายชื่อ