สรุปยอดห้องสอบ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 1 สิงหาคม 2562 20 1 0 4 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 13 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 23 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 17 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 20 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 10 มกราคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 16 มกราคม 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ