สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกู่แก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 7 สิงหาคม 2562 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 9 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 14 สิงหาคม 2562 28 20 0 7 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 15 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 19 สิงหาคม 2562 33 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 22 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 9 กันยายน 2562 3 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 19 กันยายน 2562 90 1 0 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 20 กันยายน 2562 80 42 0 27 69 69 0 2 0 67 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว 7 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ