สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิบูลย์รักษ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพิบูลย์รักษ์

420

190

0

0

190

190

10

0

0

180

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 9 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 16 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 23 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 30 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 13 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 20 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ