สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิบูลย์รักษ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 9 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 16 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 23 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 30 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 13 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 20 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 27 กันยายน 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 4 ตุลาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 11 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 18 ตุลาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ