สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนายูง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 21 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 1 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 17 0 32 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 2 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 18 0 28 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 5 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 11 0 37 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 6 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 13 0 36 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 7 สิงหาคม 2562 50 47 0 0 47 47 0 12 0 35 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 8 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 9 0 40 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 9 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 18 0 28 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 13 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 8 0 41 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 14 สิงหาคม 2562 50 47 0 0 47 47 0 8 0 39 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 15 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 10 0 38 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 16 สิงหาคม 2562 50 43 0 2 45 45 0 11 0 34 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 19 สิงหาคม 2562 50 33 0 0 33 33 0 12 0 21 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 20 สิงหาคม 2562 50 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 22 สิงหาคม 2562 50 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 30 สิงหาคม 2562 50 50 0 1 51 51 0 7 0 44 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 2 กันยายน 2562 50 21 0 0 21 21 0 4 0 17 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 4 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 6 กันยายน 2562 50 16 0 1 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 11 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 17 กันยายน 2562 50 11 0 0 11 11 0 3 0 8 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 19 กันยายน 2562 50 7 0 0 7 7 0 2 0 5 รายชื่อ