สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองแสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 6 สิงหาคม 2562 40 38 2 2 42 42 0 12 0 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 7 สิงหาคม 2562 40 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 14 สิงหาคม 2562 40 1 0 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 21 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 22 สิงหาคม 2562 40 2 0 7 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 28 สิงหาคม 2562 40 2 0 1 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 3 กันยายน 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 3 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 10 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 11 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 18 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 19 กันยายน 2562 40 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 20 กันยายน 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 24 กันยายน 2562 100 85 0 0 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 25 กันยายน 2562 100 88 0 0 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 26 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 27 กันยายน 2562 50 28 2 1 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 22 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ