สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเพ็ญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 13 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 27 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 4 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 11 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ