สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำโสม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 31 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 31 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 7 0 15 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 32 25 0 0 25 25 0 6 0 19 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 50 28 0 2 30 30 0 9 0 21 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 14 0 16 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 45 45 0 0 45 45 0 5 0 40 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 3 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 0 7 0 24 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 4 กันยายน 2562 41 40 0 0 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 7 0 31 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 13 0 27 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 45 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 45 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 45 46 0 0 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 45 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 40 58 0 0 58 58 0 16 0 42 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 45 41 0 0 41 41 0 5 0 36 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 45 38 0 0 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 11 0 36 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 29 กันยายน 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 17 ตุลาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 4 กุมภาพันธ์ 2563 40 40 0 0 40 40 0 39 0 1 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 5 กุมภาพันธ์ 2563 40 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 6 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 11 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 12 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 13 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 18 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 19 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 20 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 25 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 26 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 27 กุมภาพันธ์ 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ