สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำโสม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอน้ำโสม

1,565

813

0

2

815

815

221

109

1

484

1. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 31 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 31 31 0 0 31 31 0 4 0 27 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 8 0 15 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 32 25 0 0 25 25 0 6 0 19 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 50 28 0 2 30 30 0 9 0 21 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 14 0 16 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 45 45 0 0 45 45 0 5 0 40 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 3 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 14 0 24 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 4 กันยายน 2562 41 40 0 0 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 7 0 31 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 13 0 27 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 45 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 45 41 0 0 41 41 0 5 1 35 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 40 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 38 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 40 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ