สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านผือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 9 กรกฎาคม 2562 165 163 0 0 163 163 0 14 3 146 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 6 สิงหาคม 2562 50 2 0 25 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 8 สิงหาคม 2562 50 1 0 31 32 32 0 5 0 27 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 46 46 46 0 7 0 39 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 20 สิงหาคม 2562 50 1 1 45 47 47 0 3 0 44 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 34 0 16 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 31 31 31 0 8 0 23 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 8 0 34 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 16 16 16 0 5 0 11 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 44 44 44 0 7 0 37 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 38 38 38 0 6 0 32 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 4 กันยายน 2562 50 0 0 37 37 37 0 5 0 32 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 19 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 23 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 24 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 13 0 34 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 25 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 26 กันยายน 2562 50 49 0 3 52 52 0 11 0 41 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 0 0 0 18 18 18 0 3 1 14 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 27 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 7 0 43 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 28 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 15 2 33 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 29 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 18 0 32 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 30 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 15 0 35 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ