สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านดุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 150 57 0 0 57 57 0 15 2 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 4 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 150 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 13 0 37 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 5 0 9 รายชื่อ
36 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ