สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังสามหมอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 6 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 7 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 13 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 14 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 20 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 21 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 27 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 28 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33 ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
39 ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 9 สิงหาคม 2562 40 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
56 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาประชาคม บ้านวังสมบูรณ์ ม.4 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
63 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
65 ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาประชาคม บ้านหนองหญ้าไซ ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
68 ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 9 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
83 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศาลาประชาคม บ้านวังสมบูรณ์ ม.4 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
88 ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 310 33 0 13 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
91 ศาลาประชาคม ม.6 ตำบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ศาลาประชาคม ม.6 ตำบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศาลาประชาคม บ้านหนองหญ้าไซ ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 12 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 7 0 40 รายชื่อ
94 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 3 0 9 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
95 ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 13 กันยายน 2562 40 7 0 1 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
97 ศาลาประชาคม ม.6 ตำบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 ศาลาประชาคม ม.6 ตำบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 วัดสว่างอัมพวัน ม.4 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 17 กันยายน 2562 200 4 0 113 117 117 0 24 0 93 รายชื่อ
104 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 400 23 0 12 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
105 ศาลาประชาคม บ้านหนองหญ้าไซ ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 ศาลาประชาคม บ้านโนนสะอาด ม.4 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 150 0 0 41 41 41 0 14 0 27 รายชื่อ
108 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 400 42 0 11 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
109 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 30 0 20 รายชื่อ
110 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 40 3 0 6 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
111 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 20 กันยายน 2562 40 10 0 6 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
112 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 40 4 0 14 18 18 0 5 0 13 รายชื่อ
114 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
115 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
117 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
119 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
120 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
126 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 13 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
132 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
134 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
141 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 26 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 27 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ