สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีธาตุ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 39 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
4 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 29 29 29 0 8 0 21 รายชื่อ
5 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 27 27 27 0 5 0 22 รายชื่อ
7 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
8 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 8 สิงหาคม 2562 85 0 0 26 26 26 0 2 0 24 รายชื่อ
9 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
10 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 21 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ
11 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 42 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
12 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
13 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
14 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
16 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 22 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
17 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
18 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 22 สิงหาคม 2562 90 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
20 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
21 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 3 กันยายน 2562 140 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
30 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 4 กันยายน 2562 140 50 0 12 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
32 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 5 กันยายน 2562 140 50 0 13 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
34 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 6 กันยายน 2562 140 50 0 31 81 81 0 0 1 80 รายชื่อ
36 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 9 กันยายน 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
37 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 10 กันยายน 2562 140 43 0 8 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
39 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 11 กันยายน 2562 170 50 1 41 92 92 0 1 0 91 รายชื่อ
40 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 12 กันยายน 2562 80 1 0 34 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
42 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 13 กันยายน 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
44 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 16 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
45 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 17 กันยายน 2562 80 0 0 20 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
46 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 18 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
47 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 19 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 20 กันยายน 2562 60 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
50 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 23 กันยายน 2562 210 99 0 30 129 129 0 26 0 103 รายชื่อ
51 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 24 กันยายน 2562 290 51 0 9 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
53 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 25 กันยายน 2562 240 47 0 7 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
55 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 26 กันยายน 2562 240 89 0 12 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
57 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 27 กันยายน 2562 300 141 0 20 161 161 0 91 1 69 รายชื่อ
60 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 28 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 30 กันยายน 2562 200 115 0 7 122 122 0 45 2 75 รายชื่อ
65 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 1 ตุลาคม 2562 250 125 0 0 125 125 0 66 0 59 รายชื่อ
67 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 2 ตุลาคม 2562 350 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศาลาประชาคม ม.6 ต.ตาดทอง 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 3 ตุลาคม 2562 400 142 0 11 153 153 0 96 2 55 รายชื่อ
72 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
74 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 7 ตุลาคม 2562 80 19 0 3 22 22 0 18 0 4 รายชื่อ
75 ศาลาประชาคม ม.6 ต.ตาดทอง 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
78 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
80 ศาลาประชาคม ม.6 ต.ตาดทอง 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 21 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
84 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาประชาคม ม.6 ต.ตาดทอง 23 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศาลาประชาคม ม.6 ต.ตาดทอง 30 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ