สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไชยวาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอไชยวาน

350

235

5

0

240

240

240

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 25 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 24 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 26 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 27 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 1 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 2 ตุลาคม 2562 30 25 5 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 3 ตุลาคม 2562 40 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 4 ตุลาคม 2562 40 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ