สรุปยอดห้องสอบ อำเภอไชยวาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 25 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 24 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 25 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 26 กันยายน 2562 40 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 27 กันยายน 2562 40 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 30 กันยายน 2562 160 36 3 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 1 ตุลาคม 2562 30 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 3 ตุลาคม 2562 40 27 4 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 4 ตุลาคม 2562 80 32 9 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 10 ตุลาคม 2562 60 46 4 0 50 50 0 32 0 18 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ