สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งฝน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 3 กันยายน 2562 40 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 103 25 0 0 25 25 0 0 2 23 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 22 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 24 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 29 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 31 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 16 มิถุนายน 2563 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
43 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 16 มิถุนายน 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ