สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองหาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 57 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 32 32 0 0 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ