สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนสะอาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 34 34 34 0 34 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 10 1 28 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 1 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 6 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 6 1 13 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 38 38 38 0 11 0 27 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 13 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 14 สิงหาคม 2562 150 104 0 0 104 104 0 26 0 78 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 20 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 23 สิงหาคม 2562 200 194 0 4 198 198 0 29 0 169 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 27 สิงหาคม 2562 20 19 0 4 23 23 0 3 0 20 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 4 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
23 หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 4 กันยายน 2562 200 172 0 0 172 172 0 40 0 132 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 5 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 4 0 24 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 9 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 21 1 78 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 10 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 12 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 13 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 17 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 19 กันยายน 2562 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
31 หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 20 กันยายน 2562 150 150 0 0 150 150 0 36 0 114 รายชื่อ
32 หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 24 กันยายน 2562 150 150 0 0 150 150 0 82 0 68 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 24 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
34 หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ