สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุมภวาปี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลสีออ ม.6 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2 ที่ทำการแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลสีออ ม.6 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม ม. 5 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม ม. 2 บ.โคกสว่าง ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคม ม. 2 บ.โคกสว่าง ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 50 44 0 0 44 44 0 10 2 32 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคม ม.3 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 19 สิงหาคม 2562 10 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคมม.6 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคมม.6 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคม ม. 5 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคม ม. 5 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคม ม. 5 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคม ม. 5 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 20 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคม ม.8 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคม ม.8 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคม ม.2 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคม ม.2 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 27 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 57 1 41 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคม ม.2 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 4 ธันวาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ