สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองวัวซอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 21 สิงหาคม 2562 20 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 3 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 4 กันยายน 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 5 กันยายน 2562 40 19 0 1 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 6 กันยายน 2562 40 32 0 2 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 10 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 13 0 26 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 12 กันยายน 2562 70 69 0 3 72 72 0 36 0 36 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 17 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 26 กันยายน 2562 70 70 0 1 71 71 0 44 0 27 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 27 กันยายน 2562 40 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 30 กันยายน 2562 60 16 0 0 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 1 ตุลาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ