สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองวัวซอ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองวัวซอ

1,170

225

0

13

238

238

0

55

0

183

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 21 สิงหาคม 2562 20 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 3 กันยายน 2562 40 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 4 กันยายน 2562 40 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 5 กันยายน 2562 40 19 0 1 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 6 กันยายน 2562 40 32 0 2 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 10 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 13 0 26 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 12 กันยายน 2562 70 70 0 3 73 73 0 37 0 36 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 17 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ