สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุดจับ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกุดจับ

1,390

362

0

2

364

364

221

0

0

143

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 65 57 0 0 57 57 1 0 0 56 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 20 กันยายน 2562 57 57 0 0 57 57 57 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 57 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 57 53 0 0 53 53 53 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 57 57 0 1 58 58 58 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 57 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 30 กันยายน 2562 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ