สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุดจับ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 12 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 4 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 65 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 20 กันยายน 2562 57 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 65 56 0 7 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 57 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 57 57 0 2 59 59 0 2 0 57 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 57 57 0 0 57 57 0 1 0 56 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 30 กันยายน 2562 57 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ