สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอุดรธานี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองอุดรธานี

1,173

371

0

16

387

387

150

13

0

224

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 40 28 0 3 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 40 24 0 0 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 40 29 0 11 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 39 0 2 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 11 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 17 กันยายน 2562 13 13 0 0 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 17 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 25 กันยายน 2562 125 86 0 0 86 86 86 0 0 0 รายชื่อ
23. 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 26 กันยายน 2562 125 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
24. 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 27 กันยายน 2562 100 57 0 0 57 57 57 0 0 0 รายชื่อ