สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอุดรธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 40 28 0 3 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 40 24 0 0 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 40 29 0 11 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 39 0 2 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 11 กันยายน 2562 0 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 12 กันยายน 2562 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 17 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 17 กันยายน 2562 13 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
22 1..สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 25 กันยายน 2562 170 150 0 4 154 154 0 28 0 126 รายชื่อ
25 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 26 กันยายน 2562 180 175 0 4 179 179 0 31 0 148 รายชื่อ
26 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 27 กันยายน 2562 170 162 0 0 162 162 0 13 0 149 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 1..สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 100 24 0 0 24 24 0 12 0 12 รายชื่อ
34 1.สำนักงานเกษตรเมืองอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 4 ตุลาคม 2562 100 67 0 0 67 67 0 18 0 49 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 1..สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 1.สำนักงานเกษตรเมืองอุดรธานี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 9 ตุลาคม 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ