สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงเก่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 8 สิงหาคม 2562 6 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 28 สิงหาคม 2562 150 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 4 กันยายน 2562 200 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
7 ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 5 กันยายน 2562 149 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 18 กันยายน 2562 151 81 0 0 81 81 0 1 0 80 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ