สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเวียงเก่า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเวียงเก่า

856

290

0

0

290

290

0

1

0

289

1. ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 8 สิงหาคม 2562 6 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2. ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 28 สิงหาคม 2562 150 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
3. ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 4 กันยายน 2562 200 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
5. ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 5 กันยายน 2562 149 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
6. ห้องประชุมอำเภอเวียงเก่า 18 กันยายน 2562 151 81 0 0 81 81 0 1 0 80 รายชื่อ