สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนศิลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 สิงหาคม 2562 0 18 1 0 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 5 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 6 กันยายน 2562 40 19 0 0 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 12 กันยายน 2562 70 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 17 กันยายน 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 18 กันยายน 2562 20 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 23 กันยายน 2562 100 92 0 0 92 92 0 20 0 72 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 25 กันยายน 2562 100 69 0 0 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 26 กันยายน 2562 60 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 ตุลาคม 2562 20 46 0 0 46 46 0 46 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 9 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 23 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ