สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนศิลา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโนนศิลา

1,020

324

1

2

327

327

154

17

0

156

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 4 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 6 กันยายน 2562 40 19 0 0 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 12 กันยายน 2562 70 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 17 กันยายน 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 18 กันยายน 2562 20 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 23 กันยายน 2562 100 92 0 0 92 92 92 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 25 กันยายน 2562 60 62 0 0 62 62 62 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 22 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 23 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 29 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ