สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแฮด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 15 กรกฎาคม 2562 20 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 6 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 13 กันยายน 2562 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 17 กันยายน 2562 50 58 0 0 58 58 0 10 0 48 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 18 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 19 กันยายน 2562 75 48 0 0 48 48 0 14 0 34 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 23 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 24 กันยายน 2562 80 59 0 0 59 59 0 9 0 50 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 27 กันยายน 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 2 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 4 ตุลาคม 2562 65 22 0 0 22 22 0 22 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ