สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแฮด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านแฮด

526

111

2

0

113

113

16

13

0

84

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 15 กรกฎาคม 2562 20 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 6 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 13 กันยายน 2562 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 17 กันยายน 2562 50 60 0 0 60 60 0 12 0 48 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 18 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด 19 กันยายน 2562 75 50 0 0 50 50 16 0 0 34 รายชื่อ