สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองนาคำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 10 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ 12 กันยายน 2562 10 9 0 0 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 17 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 24 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 2 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 9 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ