สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองนาคำ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองนาคำ

160

9

0

0

9

9

0

2

0

7

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 4 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 10 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ 12 กันยายน 2562 10 9 0 0 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 17 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 24 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 2 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ 9 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ