สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกโพธิ์ไชย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโคกโพธิ์ไชย

600

337

0

97

434

434

161

41

8

224

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 16 สิงหาคม 2562 40 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 30 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 5 กันยายน 2562 120 113 0 0 113 113 0 32 0 81 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 12 กันยายน 2562 120 41 0 79 120 120 0 9 5 106 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 19 กันยายน 2562 120 121 0 10 131 131 128 0 3 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 27 กันยายน 2562 120 33 0 0 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ