สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโคกโพธิ์ไชย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 16 สิงหาคม 2562 40 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 30 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 5 กันยายน 2562 120 81 0 0 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 12 กันยายน 2562 120 40 0 66 106 106 0 0 0 106 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 20 กันยายน 2562 120 105 0 10 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 27 กันยายน 2562 120 107 0 4 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 30 กันยายน 2562 120 27 0 20 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 4 ตุลาคม 2562 120 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 11 ตุลาคม 2562 120 37 0 46 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ