สรุปยอดห้องสอบ อำเภอซำสูง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอซำสูง

412

168

1

30

199

199

0

28

0

171

1. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 26 สิงหาคม 2562 10 5 0 2 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 27 สิงหาคม 2562 20 1 0 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 30 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 3 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 4 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 5 กันยายน 2562 10 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 6 กันยายน 2562 11 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 9 กันยายน 2562 11 11 0 0 11 11 0 6 0 5 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 10 กันยายน 2562 20 17 1 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 11 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 6 0 4 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 12 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 13 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 7 0 3 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 16 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 17 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 18 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ