สรุปยอดห้องสอบ อำเภอซำสูง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 26 สิงหาคม 2562 10 5 0 2 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 27 สิงหาคม 2562 20 1 0 8 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 30 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 3 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 4 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 5 กันยายน 2562 10 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 6 กันยายน 2562 11 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 9 กันยายน 2562 11 11 0 0 11 11 0 6 0 5 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 10 กันยายน 2562 20 17 1 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 11 กันยายน 2562 10 9 0 0 9 9 0 5 0 4 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 12 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 13 กันยายน 2562 10 9 0 0 9 9 0 6 0 3 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 16 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 17 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 18 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 3 ตุลาคม 2562 20 23 0 0 23 23 0 6 0 17 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 4 ตุลาคม 2562 25 21 0 0 21 21 0 8 0 13 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 7 ตุลาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ