สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูผาม่าน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภูผาม่าน

250

75

0

0

75

75

0

0

0

75

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 12 กันยายน 2562 30 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 13 กันยายน 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 14 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 15 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ