สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูผาม่าน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 12 กันยายน 2562 30 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 13 กันยายน 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 14 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 15 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 25 กันยายน 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 26 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 1 ตุลาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ